Inicio - Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana

Protocol en cas de lesió

Accident sufrits per els assegurats amb motiu de la pràctica esportiva, en els tèrmins prevists per el R.D. 849/1993, del 4 de juny.
 
S'enten per accident la lesió corporal que deriva d'una causa violenta, externa i  ajena a la intencionalitat del assegurat, sobrevinguda per el fet u ocasió de la pràctica esportiva.
Excloses les patologies degeneratives i les que estan latens es manifesten.

Colaboran

Generalitat Valenciana
Universidad Católica
Ped Cheste
Diputación de Alicante
Banco Santander
Fiatc Seguros
Itegra
DANsports
Comunitat de l'esport
Fundacion Trinindad Alfonso
Fer Futur
Diputació de València